Translator

Translator
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Translator to specjalistyczny program komputerowy, które tłumaczy programy, gry i aplikacje, które zostały napisane w języku programowania, z postaci źródłowej do wynikowej, która jest zrozumiała dla maszyny, który ma je obsługiwać. Często w przypadku takiej operacji, kod, który został wytworzony w tym procesie, jest nazywany kodem obiektowym, zamiast nazywania go kodem wynikowym. Translatory można podzielić na dwie zasadnicze grupy, które różnią się od siebie sposobem działania. Pierwszą grupą są kompilatory, które tłumacza programy napisane w językach wyższego poziomu. Druga grupa to assemblery, za pośrednictwem których są tłumaczone programowy, które zostały napisane w językach symbolicznych. Cechą, która charakteryzuje translatory jest to, że przed samym uruchomieniem programu, który jest tłumaczony, musi być wykonany proces tłumaczenia. Jest jeszcze inny możliwy proces interpretacji program, a zajmuje się nim interpreter. Translatory działają poprawnie i nie trzeba się przejmować, że źle przetłumaczą jakiś fragment kodu, są tak zaprogramowane i zaprojektowane, aby tłumaczyły kod bezbłędnie oraz nie zmieniają kodu, który znajduje się w kodzie źródłowym programu. Translatory służą do tłumaczenia kodu, który został napisany w języku programowania do poziomu, który rozumie maszyna, aby mogła go obsługiwać, jedną z najważniejszych cech translatorów jest to, że musi być wykonane tłumaczenie przed otworzeniem pliku, który ma zostać przeprowadzony tłumaczenie, aby translacja poszła bez problemu.

About the author