Jak powstaje zdjęcie cyfrowe?

W obecnych czasach niemal każdy z nas ma we własnej kieszeni cyfrowy aparat w telefonie komórkowym, wielu posiada aparaty kompaktowe, nieco mniejsze grono to właściciele cyfrowych lustrzanek. Wiemy, że te urządzenia robią cyfrowe zdjęcia, czyli zapisują w formie pliku obraz widziany przez obiektyw. Jednak czy wiemy, jak to się odbywa?Zastanówmy się jeszcze raz nad problemem. Aparat zapisuje scenę, którą widzimy przed sobą, w formie pliku. No właśnie, pliku… Czyli, mówiąc dość ogólnie, w formie wielu zer i jedynek. Jak to się dzieje, że te właśnie zera i jedynki  widzimy na wyświetlaczu aparatu jako piękny portret czy zdjęcie krajobrazu? Prześledźmy proces powstawania zdjęcia cyfrowego.

Etap 1 – Światło zewnętrzne (np. z lampy lub słońca) pada na fotografowany obiekt i odbija się w pewnym stopniu od niego, skutkiem czego rozróżnialne są barwy i kształty. Po odbiciu rozchodzi się we wszystkich możliwych kierunkach, a więc także i w stronę fotografa.

Etap 2 – Odbite promienie światła wpadają przez obiektyw, w którym ulegają załamaniu tak, by padły w odpowiedni sposób na znajdujący się za obiektywem sensor – matrycę światłoczułą. Składa się ona z pikseli, w skład których wchodzą fotodiody zdolne przekształcać padające promienie na prąd o określonym natężeniu.

Etap 3 – Promienie przechodzą przez kolorowe filtry znajdujące się tuż przed matrycą. Każdy z trzech filtrów, będących w kolorach RGB (czerwony, zielony, niebieski) ma za zadanie przepuścić tylko jedną ze składowych koloru.

Etap 4 – Odpowiednie fotodiody, z których zbudowany jest piksel, rejestrują natężenie każdej z trzech składowych „rozdzielonego” światła docierającego do piksela i przesyłają go dalej w postaci ładunku elektrycznego. W ten sposób aparat, który jest urządzeniem elektronicznym, a więc sterowanym właśnie tymi ładunkami, „dowiaduje się” jaką barwę ma mieć każdy z pikseli.

Etap 5 – Impulsy elektryczne zamieniane są na dane w postaci cyfr, właśnie tych „zer” i „jedynek”. Cyfrowe dane o natężeniu danego koloru wszystkich pikseli trafiają w uporządkowany sposób do macierzy zawierającej informację o każdym z pikseli obrazu. Ta macierz, po odpowiednich przekształceniach z wykorzystaniem określonych algorytmów zawiera wszystkie informacje potrzebne do stworzenia gotowego pliku w formacie graficznym.

About the author