Blok podstawowy

Blok podstawowy
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Blokiem podstawowym nazywa się ciąg instrukcji, które posiada tylko i wyłącznie jedno wejście oraz jedno wyjście. Wejście do bloku zazwyczaj znajduje się na samym początku bloku, a wyjście na jego końcu. Instrukcje, które zostały zapisane w bloku SA przeprowadzane w kolejności, której zostały zapisane i są wykonywane wszystkie, znaczy to, że bezpośrednio po wykonaniu pierwszej czynności, musi być wykonana druga, a po drugiej trzecia i tak, aż do końca całego bloku podstawowego. Wszystkie bloki są powiązane ze sobą poprzez instrukcję goto i każdy z bloków kończy instrukcję, która przenosi sterowanie do inne bloku, który jest odpowiedzialny za kolejną instrukcję. W programach jest to pojęcie, które jest stosowane w programach kompilujących, poprze które jest dokonywana optymalizacja kodu wynikowego. W obrębie całego bloku optymalizator może o wiele lepiej rozplanować wszelkie użycie rejestrów, zmienia kolejność instrukcji i każdą inną czynność, co doprowadzi do wygenerowania mniejszego kodu, który zostaje dzięki temu wykonany o wiele szybciej, co da zwiększoną prace programu na danych komputerze, bez konieczności posiadania lepszego komputera, który sam przyspieszy prace programu. Optymalizacja kodu jest niezwykle pożyteczną funkcją i pozwala na o wiele więcej możliwości dla komputerów ze słabszym sprzętem. Optymalizacja jest często wykonywana w postaci grafu, co przyspiesza prace komputera i programu w znaczący sposób, kod źródłowy zazwyczaj jest rozbijany na bloki podstawowe, przez co zachodzi proces optymalizacji.

About the author