Kompilacja

Kompilacja
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Kompilacja jest jednym z procesów, które wymagane jest podczas pisania programów, dzięki temu po napisaniu programu i kompilacji kod, który został napisany w języku programowania zostaje tłumaczony na język maszynowy, który pozwala programowi odpowiednio funkcjonować. Dane, które są używane podczas kompilacji najczęściej nazywane są kodem źródłowym i to właśnie on jest tłumaczony podczas kompilacji. Przetłumaczony kod jest zwykle „podawany” do dalszych programów, które mogą go wykorzystywać, może to być przykładowo linker. Samo tłumaczenie może także odbywać się do takiej postaci, która jest zrozumiana dla człowieka. Samo stwierdzenie kompilacja odnosi się do tłumaczenia języka wyższego poziomu do języka niższego poziomu, a odwrotnym procesem do kompilacji jest dekompilacja. Kompilacja ma trzy typowe zastosowania, po pierwsze tłumaczy kod, który jest czytelny dla człowieka do zbioru rozkazów maszynowych, które może wykorzystać maszyna lub komputer do odpowiednich procesów. Drugim zastosowaniem jest, w niektórych językach programowania niezbędnym elementem tworzenia programu. Trzecie zastosowanie to konwersja między językami programowania. Kompilacja posiada dwie fazy: faza pierwsza to wstępna, która odczytuje i analizuje kod źródłowy na podstawie reguł użytego języka, dzieli się on na analizę leksykalną, składniową i semantyczną, druga faza, czyli faza końcowa generuje efekt końcowy, dzieli się ona na optymalizację oraz generację kodu. Kompilacja jest procesem wykonywanym przez program, zwany kompilatorem.

About the author