USOM

USOM to skrót od Uniwersalnego Systemu Oprogramowania Mikroprocesorów. Jest to system, który jest wykorzystywany podczas uruchamiania oprogramowania systemów mikrokomputerowych, który jest realizowany w Instytucie Informatyki Politechniki Śląskiej. System ten pracował na komputerach Odra 1305 pod kontrolą systemu GEORGE 3. System ten zawierał zewnętrzne asemblery i symulatory, które wykorzystywał w procesach: 8080/85, 8086/88, 6800 oraz Z80. Wykorzystując te procesy, określa się, że system należy do kategorii oprogramowania cross-software (z angielskiego oprogramowanie skośne), które jest realizowane na komputerach, które posiadają dużą moc obliczeniową. System składa się z symulatora mikroprocesora, pamięci operacyjnej symulatora oraz programu uruchomieniowego. System obejmuje komendy, które są mu zlecane, są to takie komendy jak: ładowanie programów, składanie ich, sterowanie pracą symulatorów, debugowanie, formatowanie wydruków, listowanie stanu, który symuluje system, zmienia od także zawartości elementów symulowanego systemu, symuluje on także urządzenia zewnętrzne oraz przerwania. Jest to system niezwykle rozbudowany i potrafiący wiele zdziałać, ma dużą moc obliczeniową, co sprawia, że może z dużą szybkością obliczać wszelkie procesy, które są zawarte w programie i cały systemie. Pozwala na o wiele lepsza i dokładniejsza pracę, dzięki wszelkim pracom, które są na nim dokonywane, jednak jest on nadal niedopracowany i potrzeba jeszcze wiele pracy w niego włożyć, aby został doprowadzony do użytku.

About the author