Preprocesor

Preprocesor
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Preprocesor

Preprocesor to program, którego zadaniem jest interpretacja zadania, podczas którego przetwarzany jest tekst wejściowy, w taki sposób, aby określić za jego pomocą polecenia preprocesora przez programistę na tekst wyjściowy. Dopiero po takiej analizie, tekst może zostać poddany analizie składniowej, a dopiero później kompilacji. Wynikiem działania preprocesora jest tekst wyjściowy, który po przetworzeniu podlega kompilacji, która jest niezbędna do działania programu i jego dalszej pracy. Najczęściej preprocesor jest zintegrowany z kompilatorem, który jest wykorzystywany do kompilacji danego języka programowania. Niektóre implementacje języków programowania, mimo że nie posiadają wbudowanego w sobie preprocesora, to udostępniają dyrektywy kompilatora, które kompilator rozpatruje podczas kompilacji, a nie jak przy wbudowanym preprocesorze, w momencie przed samą kompilacją. Jest to jednak lista dyrektyw na tyle uboga, że nie można jej porównać do możliwości preprocesora i nie ma ona podobnego działa, co zmniejsza o wiele ich wartości w porównaniu z preprocesorem. Wiele języków programowania posiada swój własny preprocesor, co sprawia, że każdy z preprocesorów w językach programowania jest inny i daje inne możliwości programiście, jest to o tyle ciekawe, że można uzyskać podobne efekty, poprzez różne implementacje kodu i działania preprocesora. Preprocesor często jest wbudowany już automatycznie a dany język programowania, co sprawia, że proces, który w nim zachodzi, jest automatyczny i dzieje się przed sama kompilacją.

About the author