Muzeum Nośników Danych w Katowicach

Chociaż informatyka to stosunkowo nowa gałąź nauki i wiedzy, bo rozwija się od połowy poprzedniego stulecia, podlega tak szybkim i rewolucyjnym przemianom, że jej niedawne z punktu widzenia tradycyjnego mierzenia czasu początki wydają się migawkami z zamierzchłej historii. Postęp technologiczny najlepiej odzwierciedla wygląd, rozmiary i sposoby konstrukcji i działania komputerów oraz ich części składowych. Aby udokumentować szybkie przemiany w najnowszej myśli technologicznej, tworzone są obecnie muzea, skupiające konkretne, historyczne już rekwizyty. Na obszarze Polski miejscem tego rodzaju jest Muzeum Nośników Danych w Katowicach. Na tamtejszych wystawach można podziwiać przede wszystkim najstarsze, pionierskie urządzenia, jakie były wykorzystywane w Polsce do przechowywania danych. Z pomysłem utworzenia tego rodzaju muzeum wystąpiła lokalna firma, zajmująca się odzyskiwaniem utraconych danych komputerowych. Realizując zamysł utworzenia tego rodzaju muzeum, firma działa w porozumieniu z Muzeum Śląskim.

About the author