Konsolidacja

Konsolidacja jest procesem, który zachodzi podczas tłumaczenia kodu programowania na kod maszynowy, czyli jest poddawany tak zwanej kompilacji. Proces konsolidacji jest także często zwany procesem linkowania, czyli łączenia. Proces ten polega na łączeniu skompilowanych modułów, czyli plików, które zawierają kod obiektowy lub biblioteki statyczne. Tworzy się podczas tego procesu plik wykonywalny, a czasami inny plik obiektowy. Dodatkowo przy procesie konsolidacji są dodawane do pliku wynikowego, nagłówki oraz informacje charakterystyczne dla pliku wykonywalnego o konkretnym formacie. Konsolidacja nie jest obowiązkowym procesem podczas kompilacji kodu źródłowego, jednak jeżeli istnieje wiele połączonych ze sobą kodów źródłowych, potrzebne jest, aby każdy z nich współpracował w ścisłej zależności, bez żadnych problemów, jednak linkowanie musi być o wiele bardziej zaawansowanym procesem, aby kilka kodów źródłowych można było połączyć ze sobą i mogły one dobrze współpracować między sobą. Konsolidacja nie jest procesem, który musi zostać wykonany w każdym programie, który posiada wiele kodów źródłowych, jednak sprawia on, że wiele programów może dzięki temu działać w porządku i może zostać wykonana wszelka praca, którą musi wykonać dany program. Pliki wykonywalne pozwalają na dalsza pracę programu. Proces konsolidacji nie jest najważniejszym procesem, który jest wymagany do pracy w programie, jednak bez niego część programów może nie działać, ponieważ wiele programów ma parę plików z kodami źródłowymi, które należy ze sobą połączyć.

About the author