Kompilacja skośna

Kompilacja skośna
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Kompilacja skośna jest wykonywana na odrębnej architekturze procesora niż docelowa. Jednym z najciekawszych rodzajów kompilacji skośnej jest tak zwany „Canadian Cross” (z angielskiego Krzyż Kanadyjski), która polega na wykorzystaniu trzech architektur. Proces ten w architekturze A jest kompilowany skośnie jedynie kompilator, które jest wykorzystywany przez architekturę B i za pomocą tej architektury jest wykorzystywany skośnie program, którego docelową architekturą jest architektura C. Istnieje także kompilacja skośna w gcc, która wykorzystuje w kompilatorze skrypty make oraz configure, które o wiele łatwiej dokonują kompilacji skośnej, warunkiem rozpoczęcia konfiguracji skośnej jest wywołanie configure z parametru target=architektura, w którym architektura oznacza architekturę docelową, w której znajduje się cały skompilowany plik. Kompilacja skośna jest kompilacją różniącą się od innych w pewien odmienny sposób, a sposobem tym jest tak zwany krzyż kanadyjski, który w najlepszy sposób obrazuje działanie kompilacji skośnej, w której wykorzystywane są trzy architektury do skompilowania jednego pliku i każdy z elementów jest bardzo ważny podczas kompilacji skośnej i każdy jej element musi zostać zachowany. Wykorzystywane architektury są zależne od siebie i muszą zostać użyte bez względu na to, czy programista chce czy nie chce, bez nich kompilacja skośna nie zostanie dokończona i program nie będzie działał podczas tłumaczenia kodu źródłowego w niepełny sposób i kompilacja będzie musiała odbyć się jeszcze raz.

About the author