Kod źródłowy

Kod źródłowy
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Kod źródłowy jest określany w informatyce jako ciąg instrukcji i deklaracji, które zostały zapisane w taki sposób, aby wszystkie komendy były zrozumiałe dla człowieka, jako język programowania, które opisują wszelkie wykonywane operacje przez program, wykorzystuje to do działania komputer i używa liczby, która została obliczona w wyniku ściśle zdefiniowanych rozkazów. Kod źródłowy jest efektem pracy programistów. Kod źródłowy pozwala wyrazić wszelkie rozkazy w takiej formie, że człowiek może odczytać formę struktury i wszelkie działanie programu komputerowego, biblioteki oraz skryptu. W zależności od tego jak duży jest plik, to z takiej ilości może składać się program, który został napisany przez programistów, zdarza się, że część programów jest pogrupowana w katalogi, które określają całą pracę programu. Kod źródłowy często występuje w postaci procedur składniowych we wszystkich obecnych w programie bazach danych lub w samych wycinkach kodu, które są zawarte w artykułach i książkach. Jedną z najważniejszych cech kodu źródłowego jest to, że komputer nie wykonuje zawartych w programie instrukcji bezpośrednio. Kod źródłowy często zostaje poddany najpierw translacji do postaci kodu wynikowego, przykładowo może zostać skomplikowany, czyli przetłumaczony na kod maszynowy lub kod pośredni. Kod źródłowy może być także wykonany w locie przy pomocy programu, który zwany jest interpreterem. Kod źródłowy określa wszystko, co posiada w sobie program i czego używa w swoich procesach i wszelkich pracach, do którego został wykonany.

About the author