Dyskusja: Freelancer i wydatki

Jako, że większość freelancerów pracuje w domu mało się mówi o wydatkach i kosztach jego pracy, które zwykło się często traktować pobłażliwie mając w zwyczaju zrzucanie ich na budżet gospodarstwa domowego. A to właśnie ich zrozumienie pozwala uświadomić sobie fakt, że praca kosztuje, że bez zabezpieczenia interesów i bez czucia gospodarności nie przeniesiemy naszego freelancerskiego biznesu na kolejny level.

Opcja ascetyczna

Przy założeniu, że satysfakcjonuje nas płaca minimalna, bo od czegoś trzeba przecież zacząć, ponosimy  następujące koszty (miesięczne):

dojazdy: 100 zł
telefon: 100 zł
serwer i domena: 30 zł
czynsz, woda, co: 100 zł
prąd: 150 zł
internet: 100 zł
fundusz naprawczy: 200 zł (nie mniej niż 200 zł, faktycznie powinno być to 10% od kwoty każdego zlecenia).

RAZEM: 780 zł

Powyższe ceny są rzecz jasna mocno uśrednione. Ktoś może np. nie ponosić kosztów związanych z dojazdami, płacić wyższy lub niższy rachunek telefoniczny. Mogą mu też wyjść mniejsze opłaty za internet, a dużo wyższe za cześć czynszu przypadającą na pokój w jakim pracuje.

Przy założeniu, że „na rękę” ma nam zostać 1300 zł, musimy wykonać pracę o wartości 2080 zł miesięcznie.

W powyższej opcji nie ma mowy np. o wpłatach dokonywanych na fundusz emerytalny.

Opcja optymistyczna

W wersji optymistycznej uwzględniamy koszty z opcji ascetycznej, z wyjątkiem kwoty na nasz fundusz naprawczy, gdyż znacznie ją zwiększamy.

wydatki przeniesione z 1 opcji: 580 zł
możliwość utrzymania alternatywnego łącza net: 120 zł
możliwość dokonywania aktualizacji oprogramowania: 200 zł (1 raz w roku, 200 zł to kwota miesięczna jaką trzeba odłożyć)
– fundusz naprawczy na min. poziomie: 400 zł

RAZEM: 1300 zł

Zakładając, że chcemy zarabiać 2000 zł musimy wykonać pracę o wartości 3300 zł miesięcznie.

W opcji optymistycznej pamiętamy o rezerwowaniu kwoty na nasz fundusz naprawczy i zwiększamy jej wartość minimalną do 400 zł miesięcznie (co daje nam na modernizację 4800 pln rocznie). Dbamy też o utrzymanie komfortu pracy w postaci alternatywnego, mobilnego łącza internetowego. Odkładamy też pieniądze na cel dokonania najpilniejszej aktualizacji (na koniec roku) choć jednego z naszych programów.

Opcja na wypasie

Strach liczyć. Gołym okiem widać, że jeśli chcemy, aby nasz dochód netto wynosił 3000 zł musimy wykonać pracę o wartości grubo ponad 6000 zł.

wydatki przeniesione z opcji optymistycznej
opłata składek emerytalnych
środki na kursy i szkolenia
inwestycje w sprzęt i oprogramowanie
możliwość współpracy z handlowcem
zarobki na poziomie 3000+ (do ręki)

Inwestycje w kursy i szkolenia, zakup sprzętu i oprogramowania mają się tu przekładać na poszerzenie zakresu świadczonych przez nas usług.

Teoretycznie już w przypadku pierwszej opcji korzystne jest posiadanie stałych odbiorców naszych usług. W przypadku drugiej i trzeciej opcji staje się to niemal, że konieczne, a jednorazowi i nowi klienci powinni zwiększać nasz kapitał, słowem konieczne jest ugruntowanie sobie stałej, bezpiecznej pozycji i stałych dochodów miesięcznych. Jakie usługi mogą dać stałe pieniądze? Jakie typy usług zwiążą nas z klientem na dłużej i zapewnią stały dopływ gotówki? Np. oferowanie przestrzeni na własnym serwerze, najmowanie własnego systemu zarządzania treścią itp.

Kolejny level

Jeśli dysponujemy wystarczającą liczbą odbiorców i przekłada się to na konkretne pieniądze śmiało można pokusić się o dostąpienie zaszczytu otworzenia własnej działalności gospodarczej. Gwarancja stałej współpracy, odpowiednie referencje i pozyskanie niezbędnych świstków to potwierdzających ułatwi nam drogę do pozyskania kredytu, czy też dotarcia drogą okrężną do dotacji unijnych.

otwarcie działalności gospodarczej i wydatki z tym związane
przeniesienie się do biura
zatrudnienie pracownika
obsługa księgowa i prawna
reklama
szereg innych, pozostałe, przeniesione z powyższych opcji

Podsumowanie

Umowny podział na opcje obrazuje ogólne koszty jakie generuje praca w charakterze wolnego strzelca. Stanie na ich straży to dodatkowy wysiłek jaki krąży w obrębie naszych kreatywnych poczynań.  Zadbanie o to by się nam nie wymykały jest kluczowe dla zabezpieczenia naszych interesów i zdobywania kolejnych szczebli rozwoju.

Jak u Was kształtują się koszty? Czy udaje Wam się zachować płynność finansową?

About the author