Deasembler

Deasembler to program, który przetłumacza kod maszynowy do kodu źródłowego, który został napisany w języku asemblera. Deasemblacja jest zwykle nazywana procesem, w którym tworzony jest kod. W większości przypadków podczas korzystania z deasemblacji nie jest możliwe skuteczne zmienienie kodu maszynowego na język asembler, ponieważ analizator nie jest w stanie odróżnić kodu i czyta wszelkie dane, które zostały podane w kodzie, jako instrukcje, zazwyczaj dzieje się tak, gdy programista zablokował kod programu przed deasemblacją, w celu chronienia praw autorskich i ukradnięcia każdego odcinka kodu źródłowego, jaki jest w programie. Przez zabezpieczenia i to, że deasembler nie potrafi poprawnie odczytać kodu źródłowego, sprawia, żę kod wygenerowany jest praktycznie nie do odczytania przez człowieka i nie można go zinterpretować w należyty sposób. Deasemblacja jest procesem niezwykle trudnym w obecnych czasach i prace nad nią pomogą w wielu dziedzinach informatyki, w celu rozszerzenia prac nad programami, jednak sama deasemblacja jest na tyle trudnym procesem, że prace nad nią są niezwykle ciężkie i wykrycie sposobu na poprawną deasemblację jest niezwykle trudne. Samo tłumaczenie kodu maszynowego na kod źródłowy jest trudne, a interpretacja go przez człowieka jeszcze trudniejsza, nie da się w poprawny sposób przeprowadzić deasemblacji i w dalszym ciągu jest to nieosiągalne. Proces deasemblacji jest procesem odwrotnym do procesu asemblacji i wymaga ona niezwykłej wiedzy. Każda osoba, która bada proces deasemblacji stawia siebie na bardzo trudnej pozycji, aby odkryć sposób skutecznej deasemeblacji.

About the author